Branş Dersleri

  • ÇEKMEKÖY YA-PA ANAOKULU

İNGİLİZCE

İngilizce,  İletişim ve eğitim dili olarak gün içindeki bütün aktivitelere eşlik etmektedir. Yaş grupları ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan bir program ile çocuklar temel düzeyde iletişim kurma becerisi kazanmaktadır .

 

MÜZİK

Anaokulumuzda; müzik eğitimi ile öğrencilerin müziği sevmesi, yaşamlarında yer vermesi, iç duyuş ve ritim duygusunun kulak eğitimi ile gerçekleştirilmesi, yeteneklerinin tespiti ve yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz ritim ve koro çalışmaları yaparak, duygusunun gelişimine yardımcı olan orff çalgılarını kullanırken, birlikte müzik yapmanın zevkine varırlar.

SANAT

Çocuklar; çok küçük yaşlarda henüz kelimelere dökemediği duygu ve düşüncelerini, en temel ifade biçimi olan resim ile anlatmaya çalışırlar. Sanatı; bir ifade biçimi olarak gören okulumuzda, öğrencilerimizin motor kaslarının gelişmesi, görsel algı düzeylerinin yükselmesi, estetik beğeni düzeylerinin gelişmesi, duygu ve düşüncelerin rahat bir şekilde ifade edilmesi için, görsel sanatlar dersi önem taşımaktadır. Görsel sanat dersimizde; 3 boyutlu faaliyet, kil, seramik, kolaj çalışmaları yapılmaktadır.

EBRU SANATI

2 haftada bir özel öğretmen ile Ebru dersleri yapılmaktadır. Çocuklar önce öğretmenleri ile daha sonra kendi başlarına Ebru yapmayı öğrenmektedir.

YOGA

 Çocuk Yogası; sohbet, ısınma hareketleri, hikayelerle yapılan duruş çalışmaları, nefes teknikleri, sessizlik ve dinlenme uygulamaları ile konsantrasyon ve yaratıcılığı artırır. Yapılan çalışmalarla; çocukların bedenlerini fark etmeleri, daha esnek ve dengeli olmalarına katkıda bulunulduğu gibi, rekabetten uzak ve başarısızlık endişesi duymadan keyifle etkinlik yapmaları sağlanır. Yoga çalışmalarında; çocuklar öfke ve şiddet gibi olumsuz duygulardan arınıp, kendilerini tanımaya ve çevrelerine pozitif enerji yaymaya başlar.

YARATICI DRAMA

Yaratıcı drama, doğaçlama rol oynama gibi tekniklerden faydalanan bir eğitim yöntemidir. Atölyelerimizin temelini oyun ve canlandırmalar oluşturur.  Derslerimizin temel amacı; belirlenen kazanıma bir grup çalışması içinde yaşayarak, yaparak ulaşmaktır.  Çocuklarımızın kendilerini ifade edebilmeleri, beden dilini kullanabilmeleri, problem çözme yeteneklerinin gelişmesi, grup arkadaşları ile uyum içinde çalışabilmeleri, yaratıcılıklarının gelişmesi de, diğer önemli amaçlarımız arasındadır.

Ders konularımız herhangi bir olay, olgu, duygu, nesne, yaşantı, fotoğraf karesi, yarım bırakılmış bir hikâye v.b olabilmektedir. Yaratıcı drama çalışmalarımızda, çocuklar güvenli bir ortamda grup arkadaşları ile birlikte canlandırmalar yaparken, zevkli süreçler geçirmenin tadına varıp, hayal dünyalarının sınırlarına yolculuk yapmanın fırsatını bulurlar.