EĞİTİM METODU

  • ÇEKMEKÖY YA-PA ANAOKULU

Okulumuz,her çocuğun farklı öğrenme stillerine sahip olduğu bilincinden yola çıkarak, Çoklu Zeka Uygulamaları’nı temele alır. 2-6 yaş aralığındaki çocuklara hizmet veren okullarımız, ayrıca YA-PA’nın kendine özgü olarak geliştirdiği ‘YA-PA Q EĞİTİM PROGRAMI’ ve 33 yıllık bir birikimin ürünü olan ‘YA-PA Q EĞİTİM SETLERİ’ ile okul öncesi eğitim alanında fark yaratmaya ve öncü olmaya devam etmektedir. Eğitim programımız evrensel modellerin ön gördüğü temel ilkeleri uygulamalarımıza entegre etmeyi hedef edinmiştir. Gelişimin bir bütün olduğu ilkesi ışığında bilişsel, duygusal, sosyal, bedensel, dil ve özbakım becerilerine yönelik çok sayıda deneyim sağlayarak her çocuğun kendi potansiyelini maksimum seviyede  kullanması desteklenir. Böylelikle her çocuğun kendi yetenek ve yeterliliklerinin farkına varılması ve gerekli yönlendirmelerin yapılması sağlanır.